Reidar Ellingsen

Takstmann og byggesakskyndig - ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud!

<a href="#XGHtRdC4WeEydWSbF"> <div class="cta"></div> </a>

Alt innen takst og taksering i Kongsvinger, Kirkenær, Årnes og Jessheim  - men også resten av Oslo og Viken.

Hva kan jeg tilby deg?

Jeg er organisert i Norsk takst og NITO. Jeg tilbyr verditaksering, tilstand/boligsalgsrapporten og uavhengig kontroll i tillegg til overtagelse, reklamasjoner og bistand ved kjøp av bolig samt skadetaksering i Kongsvinger, Kirkenær, Årnes og Jessheim - men også resten av Oslo og Viken.

Min kompetanse og bakgrunn

Jeg har mange års erfaring innen byggebransjen og har med det opparbeidet meg god erfaring i bransjen. Er utdannet bygg-/tømremester samt har utdannelse som takstmann gjennom Norges eiendomsakademi NEAK.

En del av BSK - et nettverk at takstmenn i Oslo og Viken

Jeg er en del av Søylen BSK som er et nettverk av fem takstmenn. Som en del av et nettverk kan vi enkelt tilby taksttjenester over større områder i hele Oslo og Viken.

Ta kontakt!

Ta kontakt med meg i dag for et helt uforpliktende tilbud på takseringstjenester! Ved å velge en sertifisert takstmann med lang erfaring i bransjen er du sikker på at arbeidet blir utført riktig.

NITO
NITO

NITO

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

Søylen BSK AS
Søylen BSK AS

Vår samarbeidspartner

Søylen BSK AS

Vår samarbeidspartner

Jeg tilbyr tjenester som tilstandsrapport, boligsalgsrapport, verditakst, våtromsrapport, forhåndstakst, uavhengig kontroll med mer i Kongsvinger, Kirkenær, Åsnes, Jessheim, og resten av Oslo og Viken

Tilstand/ boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Les mer ...

Verdi- og lånetakst

Skal du refinansiere ditt boliglån, utvide eller endre lånet ditt, vil banker og finansinstitusjoner oftest kreve en Verdi- og lånetakst.

Ved arv og skifteoppgjør, skilsmisse benyttes også Verditakst.

Les mer ...

Våtromsrapport

Våtromsrapport med arealmåling er i prinsippet en Tilstandsrapport, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold i tilknytning til våtrom som er særlig relevante ved eierskifte.

Våtrom, kjøkken, tilgjengelige vann- og avløpsrør, varmtvannsbereder og ventilasjon vurderes.

Pris på forespørsel

Forhåndstakst

Rapporten i en forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre fremlagte tegninger.

Pris på forespørsel

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid.

Pris på forespørsel.

Takstmann/ byggesakskyndig

Har du behov for å ha med takstmann/byggesakskyndig på visning, overtagelse av nybygg eller ved reklamasjon? Andre områder etter avtale.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Mine priser

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Fyll ut skjemaet under, så vil jeg kontakte deg så fort som mulig!

940 39 897
Lensmann Jahnsens veg 9, 2211 KONGSVINGER
Orgnr 825 640 592

Uavhengighet

Uavhengig takstmann upåvirket av partsinteresser.

Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til Domstolloven gjelder i rettsvesenet.

Taushetsplikt

Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt.

Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.

Personvern

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Du har rett til å kreve innsyn i og retting av dine personopplysninger. Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende.