Tjenester

Takstmann/Byggesakskyndig

Har du behov for å ha med takstmann/byggesakskyndig på visning, overtagelse av nybygg eller ved reklamasjon? Andre områder etter avtale.
Les mer om takstmann/byggesakskyndig

Skadetakst

Skadetakst refererer til en vurdering eller rapport som utarbeides av en takstmann for å fastslå omfanget og verdien av skader på eiendom, enten det er en bolig, næringsbygg eller annen type eiendom.
Les mer om skadetakst

Reklamasjonstakst

En reklamasjonstakst er en takstmanns vurdering av feil, mangler eller skader på en eiendom som er gjenstand for en reklamasjonsprosess.
Les mer om reklamasjonstakst

Verditakst

Skal du refinansiere ditt boliglån, utvide eller endre lånet ditt, vil banker og finansinstitusjoner oftest kreve en Verdi- og lånetakst.
Les mer om verditakst

Våtromsrapport

Våtromsrapport med arealmåling er i prinsippet en Tilstandsrapport, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold i tilknytning til våtrom som er særlig relevante ved eierskifte.
Les mer om våtromsrapport

Forhåndstakst

Rapporten i en forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.
Les mer om forhåndstakst

Uavhengig kontroll

Vi tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid
Les mer om uavhengig kontroll

Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.
Les mer om tilstandsrapport/boligsalsrapport
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: