Tilstandsrapport/
Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven

Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring

Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.
Ta kontakt!

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordninga er under kontinuerleg utvikling og krava har regelmessig blitt skjerpet. Dette er eit viktig element i arbeidet med å vedlikehalde og vidareutvikle bransjens faglege kompetanse. Hovudmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettheld eit kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringar i samfunnet.
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: