Forhåndstakst

Rapporten i en forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning

Verditakst beskriver dagens markedsverdi. Forhåndstakst forespeiler fremtidig verdi på eiendommen. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene, og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre fremlagte tegninger.

Pris på forespørsel.
Ta kontakt!

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Hovedmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringer i samfunnet for øvrig.
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: