Reklamajonstakst

Reklamasjonstakst spiller en viktig rolle i å dokumentere og evaluere eventuelle mangler på en eiendom

En reklamasjonstakst er en takstmanns vurdering av feil, mangler eller skader på en eiendom som er gjenstand for en reklamasjonsprosess. Dette kan være relevant i tilfeller der en nybygget eiendom eller en nylig renoverte eiendom har mangler eller feil som må utbedres i henhold til garantier eller kontraktsvilkår.
Det gir også et objektivt grunnlag for forhandlinger eller rettstvister hvis det blir nødvendig.
Ta kontakt!

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Hovedmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringer i samfunnet for øvrig.
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: