Våtromsrapport

En våtromsrapport tar for seg tilstanden av bygningskonstruksjon og materiale

Våtromsrapport med arealmåling er i prinsippet en Tilstandsrapport, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold i tilknytning til våtrom som er særlig relevante ved eierskifte.

Våtrom, kjøkken, tilgjengelige vann- og avløpsrør, varmtvannsbereder og ventilasjon vurderes.

Pris på forespørsel.
Ta kontakt!

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse. Hovedmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringer i samfunnet for øvrig.
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: