Verditakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.
Skal du refinansiere ditt boliglån, utvide eller endre lånet ditt, vil banker og finansinstitusjoner oftest kreve en verditakst.

Ved arv og skifteoppgjør, skilsmisse benyttes også verditakst.
Ta kontakt!

Norsk Takst-sertifiserte takstmenn

NTF utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Ordninga er under kontinuerleg utvikling og krava har regelmessig blitt skjerpet. Dette er eit viktig element i arbeidet med å vedlikehalde og vidareutvikle bransjens faglege kompetanse. Hovudmålet er å sikre at NTF sine medlemmer opprettheld eit kunnskapsnivå som er i tråd med utvikling og endringar i samfunnet.
© Ellingsen Takst AS
Utvilket av: